CATEGORY
  กฏหมายน่ารู้
  นานาสาระน่ารู้ด้านเครื่องสำอาง
  ข้อมูลสถิติ
  รายชื่อผู้ประกอบการ
  เครื่องสำอางอันตราย
  รายการสาร
  อาเซียนบรรสาน
  ASEAN Cosmetic Harmo...
  ประกาศผลการวิเคราะห์
  GMP เครื่องสำอาง
  Cosmetic Safety
  การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่อง...
  ยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง  
  Public Hearing
  Web Board
ปฏิทินกิจกรรม
ก่อนหน้า ธันวาคม 2560 ถัดไป
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
18 ธันวาคม 2560
อ่านทั้งหมด 
 
การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
การยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง (VDO)
คู่มือการยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง (PDF)
เอกสารแนบ :  1589321648_เตรียมความพร้อม_!_09_59.pdf
บทบรรยายการเตรียมความพร้อม_1_สค_59
จำนวน 0 รายการ
(หลักเกณฑ์ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) หลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุม
จำนวน 0 รายการ
เอกสารแนบ :  2026762896_1การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจ30มิย58.docx
คู่มือประชาชน
จำนวน 4 รายการ
เอกสารแนบ :  form_56.pdf
คู่มือการแจ้งรายละเอียดเครื่องสำอางควบคุม (ฉบับปรับปรุงสิงหาคม 2556)
จำนวน 0 รายการ
กำหนดแบบแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม (พ.ศ. 2556)
จำนวน 2 รายการ
เอกสารแนบ :  recipe_consider.pdf
คู่มือการพิจารณา การจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุม 2556
จำนวน 1 รายการ
ขั้นตอนและวิธีการติดตั้งโปรแกรม และการบันทึกำขอจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุมผ่านทางอินเตอร์เน็ต
จำนวน 1 รายการ
วิธีการบันทึกและส่งคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางที่ต้องการเพิ่มเติมเฉดสีหรือกลิ่นโดยให้มีเลขที่ใบรับแจ้งเป็นเลขเดิม
จำนวน 1 รายการ
คู่มือคำถาม-คำตอบการจดแจ้งเครื่องสำอางควบคุม
จำนวน 1 รายการ
หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตรับแจ้งเครื่องสำอาง
จำนวน 1 รายการ
แบบฟอร์มการขออนุญาต
จำนวน 13 รายการ
พิกัด และรหัสสถิติผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
จำนวน 1 รายการ
Results : 25
  page :   of 3