เครื่องสำอางอันตราย
รวมข้อมูลเครื่องสำอางอันตราย โปรดระวัง รายชื่อและภาพเครื่องสำอางเหล่านี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบสารห้ามใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎในเว็ปไซต์นี อย.ไม่ได้รับรองว่าปราศจากสารห้ามใช้ ให้เลือกซื้อเครื่องสำอางจากผู้ขายที่มีหลักแหล่ง ฉลากครบถ้วน  
ครีมไข่มุกผสมบัวหิมะ Kim
ข้อความฉลาก : ผู้ผลิต บริษัท โมจุน ประเทศเกาหลี ผู้แทนจำหน่าย บริษัท KIM คอสเมติกส์ จำกัด 888/32 นิคมอุตสาหกรรม บางพลี สมุทรปราการ
เจ้าของ/สถานที่ : บ้านเลขที่ ๓๕/๓ ๓๕/๕ และ ๓๘/๒ หมู่ ๓ ตำบล ทอนหงษ์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตรวจพบ : สารประกอบของปรอท


ผู้ผลิต : บริษัท โมจุน ประเทศเกาหลี
ผู้นำเข้า :
ผู้จัดจำหน่าย : บริษัท KIM คอสเมติกส์ จำกัด 888/32 นิคมอุตสาหกรรม บางพลี สมุทรปราการ
ประเทศแหล่งกำเนิด : - ไม่ระบุ -
วันที่ประกาศผลวิเคราะห์ : 25 เมษายน 2555
สาเหตุที่แจ้งเตือน : พบสารห้ามใช้
พบสารห้ามใช้ 1 : สารประกอบของปรอทหรือปรอทแอมโมเนีย     
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2 พฤษภาคม 2555