Cosmetic Safety
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ผลงานปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายครั้งใหญ่ ส่งท้ายปีงบ 54 จับผลิตภัณฑ์ยา อาหาร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอางผิดกฎหมาย 5 แห่ง รวมมูลค่ากว่า 13 ล้านบาท (แถลงข่าว ก.ย.54)
วันที่เผยแพร่ : 6 กุมภาพันธ์ 2555
เอกสารแนบ : 12ข่าวจับผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย_5__แห่งส่งท้ายปีงบ_54.pdf