ประชาสัมพันธ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
ขอความร่วมมือสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2558
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00

" กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ขอความร่วมมือสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายละเอียดตาม Link https://docs.google.com/forms/d/1_gE4zHSfY7kxAoACngVq259K3AMbJtK63V65Hdd24OQ/viewform?c=0&w=1 

*** (ถ้าเข้าเว็บไม่ได้ ให้คัดลอก ลิ้งดังกล่าวไปเปิดในบราวเซอร์เอง)***


ขอขอบคุณทุกความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม online "