นานาสาระด้านเครื่องสำอาง
สาระน่ารู้  
การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการสำหรับการจดแจ้งระบบใหม่_1_09_2016
วันที่เผยแพร่ : 0000-00-00

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 กลุ่มกำกับดูแลเครื่องสำอางก่อนออกสู่ตลาด สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (ด้านเครื่องสำอาง) ได้จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระบบจดแจ้งใหม่ที่จะใช้ในเร็วๆนี้ สามารถศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม รายละเอียดตามบทบรรยายแนบ

 
เอกสารแนบ : 320949888_เตรียมความพร้อม_!_09_59.pdf